Rapport om utstyrssentraler

Utstyrssentralene sliter med usikre rammevilkår og kortvarig finansiering. Mange har lagt til aktiviteter og sambruk med andre tjenester for å skape mer stabile driftsvilkår. Både politiske dokumenter og utstyrssentralenes ansatte oppfatter at hovedformålet til utstyrssentraler er å øke barn og unges fysiske aktivitet og deres sosiale deltakelse. Det viser en ny forskingsrapport fra NORCE og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Gjensidigestiftelsen har i mange år gitt støtte til å opprette utstyrssentraler og kjøpe inn utlånsutstyr. Stiftelsen BUA har også fått betydelig støtte. Vi har stor tro på at utstyrssentraler er et godt tiltak, men det finnes lite forskning som kan dokumentere om antakelsene stemmer.

For to år siden gjennomførte Gjensidigestiftelsen et innspillsmøte. Målet var å komme fram til hvilken kunnskap som manglet knyttet til drift og virkninger av utstyrssentraler. Deltakerne var daglig ledere av et par utstyrssentraler og representanter fra organisasjoner, stiftelser og nasjonale myndigheter. Sammen laget de en «ønskeliste» over problemstillinger det burde forskes mer på.

Gjensidigestiftelsen tildelte etterpå forskningsstøtte til et samarbeidsprosjekt mellom NORCE og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Den første av to forskningsrapporter ble publisert 25. april 2023. Den andre rapporten forventes i august, og vil handle om hvordan brukerne opplever utstyrssentralenes tilbud.

Forskningen vil gi viktig innspill til hvordan utstyrssentralene kan utvikles videre og hva som er de beste måtene å støtte arbeidet på.

Skattekammeret. foto: Dimitri Koutsomytis
Utstyrsentralen Skattekammeret. foto: Dimitri Koutsomytis

Se seminaret med fremleggingen av rapporten under: