Samarbeider om brannvern

Brannvernforeningen mottar 12 millioner til satsing på brannvern.

I 2024 starter Brannvernforeningen arbeidet med en helhetlig satsing på brannsikkerhet rettet mot barn og unge. Satsingen støttes av Gjensidigestiftelsen, som tildeler 12 millioner kroner over to år til etablering, utvikling og gjennomføring av prosjektet.

Brannvernforeningen en naturlig aktør å inngå partnersamarbeid med ettersom interessene og formålene til begge aktørene i stor grad sammenfaller, sier Ingrid Lorange, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Et av målene knyttet til Gjensidigestiftelsens utdelinger er å være en bidragsyter til brannforebyggende arbeid gjennom kunnskapsspredning. Derfor gleder vi oss til å se hva vi kan få til sammen med Brannvernforeningen på dette området de neste to årene, sier Lorange.

Videreføring og nyutvikling

Den nye satsingen vil omfatte videreføringen av allerede etablerte og velkjente prosjekter og kampanjer, som Brannvern i skolen, Brannvernuka og Åpen brannstasjon. Dette er aktiviteter Brannvernforeningen har jobbet med i samarbeid med lokale brannvesen, offentlige myndigheter og forsikringsbransjen. Partnersamarbeidet i tillegg gjør det mulig å vekke liv i Nasjonal brannøvelse igjen, samt å utvikle helt nye aktiviteter for den yngre delen av befolkningen.

– Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen åpner et nytt mulighetsrom for Brannvernforeningen, som styrker evnen til å utføre samfunnsoppdraget vårt. Vi føler oss privilegert som får anledning til å jobbe målrettet og langsiktig med å øke kunnskapen og ferdighetene innen brannforebygging blant befolkningen i samarbeid med en ny solid partner, offentlige myndigheter og lokale brannvesen, forteller Monica Varan, assisterende direktør i Brannvernforeningen.