Samfunnssikkerhetspris til Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er tildelt Samfunnssikkerhetsprisen 2021 for sine støtte til aktiviteter som styrker samfunnssikkerheten og gjør frivillig arbeid mulig.

54 millioner kroner til frivillig redningstjeneste

Prisen blir tildelt Gjensidigestiftelsen for vårt arbeid med å styrke samfunnssikkerheten gjennom 54 millioner kroner til FORF i 2021 og 350 millioner kroner til å styrke det norske brann- og redningsvesenet gjennom Det store Brannløftet i 2016.

Et viktig løft for frivilligheten

– Frivilligheten er en bærebjelke i den norske redningstjenesten. Bidraget fra Gjensidigestiftelsen gjør at de frivillige organisasjonene kan styrke kompetanse og oppgradere nødvendig utstyr. Det er et viktig løft for den frivillige redningstjenesten, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

  

En stor motivasjon for videre arbeid

Daglig leder i Gjensidigestiftelsen, Ingrid Lorange, forteller at prisen blir svært godt mottatt. – Som stiftelse er vi opptatt av å holde oss i bakgrunnen, og heller løfte frem de som mottar støtte fra oss. I våre øyne er det de som er de virkelige heltene, som bruker sitt overskudd og sin kapasitet til å skape en trygg hverdag for folk flest. Derfor blir vi svært glade og ydmyke når vi nå mottar en slik pris. Det er veldig hyggelig å få anerkjennelse for det arbeidet som vi legger ned. Det betyr svært mye, avslutter hun.