64 millioner fordelt til sommeraktiviteter

433 organisasjoner og virksomheter over hele landet får til sammen 64,2 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen til aktiviteter for barn og unge i sommer.

Da fristen gikk ut 9. mars hadde vi mottatt 1 209 søknader, sier Unn Dehlen som er administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Det betyr at 36 prosent av søkerne nå har fått positivt svar. Målet med tildelingene er at de skal bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser for barn og unge. I år er det også flere prosjekter hvor ungdom får muligheten til å ha betalt sommerjobb.

Prosjektene spenner vidt, fra konkrete tiltak som svømmeopplæring, til ulike aktiviteter og opplevelser.

I juni åpner en ny søknadsrunde hvor målet er å skape aktiv fritid for alle. Denne utlysningen kan sees på som en form for videreutvikling av prosjektene som skapes i sommer, og vi håper at lag og foreninger også her kaster seg rundt og søker innen 15. september avslutter Dehlen.