15 millioner fordelt til Korona-tiltak

Gjensidigestiftelsen arbeider for gode liv i et trygt samfunn. I disse dager er samfunnet vårt i en ekstraordinær situasjon. Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt. Frivillige organisasjoner bidrar med sine ressurser for å bistå helsetjenesten, tilpasse sine aktiviteter i henhold til offisielle krav og pålegg, ivaretakelse av sårbare grupper og bistand til personer som trenger hjelp. Vi ser at humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen. Gjensidigestiftelsen satte derfor av 15 millioner kroner til en ekstraordinær tilskuddsordning i forbindelse med Korona-utbruddet. Midlene er nå fordelt.

(Oppdatering 7.april)
15 millioner kroner er nå fordelt, og det vil dessverre ikke være mulig å sende inn flere søknader til denne tildelingen.

Nesten 300 søknader er mottatt på utlysningen av midler til Korona-tiltak. Det er gitt midler til i alt 112 prosjekter over hele landet. Vi vil samtidig takke alle for det store engasjementet.

Her kan du se listen over mottakere.