Styret

Bildet av Gjensidigestiftelsens styre

Styret

Under finner du en oversikt over alle styremedlemmene i Gjensidigestiftelsen

Einar Enger

Styrets leder

Enger (født 1950) er styreleder i Gjensidigestiftelsen fra mai 2016. Han er selvstendig næringsdrivende, og har lang erfaring som toppleder  i ulike virskomheter, samt bred styreerfaring. Enger har blant annet vært Adm. direktø r i Fellesmeieret/Tine Meierer og Konsernsjef i NSB AS. Han var medlem av 22.juli kommisjonen og har vært styreleder i arbeidsgiverforeningen Spekter og Felleskjøpet Agri. 

Inger Tone Ødegård

Styrets nestleder

Ødegård (født 1960) er styremedlem fra 2013 og nestleder fra 2016. Hun er Strategidirektør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Ødegård har utdanning fra lærerhøgskole og innen forsikring, økonomi og ledelse. Hun var ansatt i Gjensidige Forsikring fra 1984-2001. Hun har tidligere hatt verv i stiftelsen som varamedlem i styret og ordfører i eierutvalg Vestlandet. Hun har også hatt og har ulike styreverv i andre virksomheter.

Eivind Elnan

Styremedlem

Elnan (født 1974) har vært styremedlem i Gjensidigestiftelsen siden mai 2016.  Han er daglig leder i Hypoxic Technologies AS, og er utdannet Sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi. Han har også hatt styreverv i  flere virksomheter, og har vært varamedlem til styret i Gjensidigestiftelsen. 

Cecilie Gaarder Skaug

Styremedlem

Skaug (født 1968) har vært styremedlem siden mai 2012 og er daglig leder i stiftelsen Norsk Hestesenter. Hun er Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdannelse fra BI, Høgskolen i Hedmark og NTNU. Hun har tidligere vært leder for kundekommunikasjon i Eidsiva Nett. Hun har også jobbet i Telenor, og har hatt ulike mellomlederstillinger i Eidsiva Energi. Hun har også hatt og har ulike styreverv i lokale virksomheter.

Per Arne Bjørge

Styremedlem

Bjørge (født 1950) har vært styremedlem i Gjensidigestiftelsen siden april 2008 og var styrets nestleder fra 2010 til 2011. Han leder rådgivningsfirmaet PA B Consulting AS i Ålesund og variert erfaring fra revisjon og fra lederstillinger i bank. Bjørge har også styreerfaring fra ulike selskap tilknyttet maritim virksomhet, teknologi, industri, handel og eiendom m.m. Han er utdannet høgskolekandidat innen økonomi og administrasjon, og har revisoreksamen og revisorbevilling. Bjørge representerer også stiftelsen som styremedlem i Gjensidige Forsikring ASA.

Trine Riis Groven

Styremedlem

Groven (født 1977) er nytt styremedlem fra 2018. Hun er daglig leder i Grenland Invest AS. Hun er utdannet siviløkonom og har en master i ledelse. Hun har tidligere vært  administrerende direktør i R8 Property AS, og director og leder for rådgivning i Agder Telemark og Vestfold EY og økonomisjef i Telemark fylkeskommune.

Rune Aale-Hansen

Styremedlem

Aale-Hansen (født 1975) er nytt styremedlem siden 2018 og er generalsekretør i YS-forbundet Negotia. Aale-Hansen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i internasjonal ledelse. Han har tidligere vært politisk rådgiver i YS og fungerende informasjonsjef i Høyre, og har erfaring fra Utenriksdepartementet, Dyno Industrier ASA og Europakommisjonen.

Even Søfteland

Styremedlem

Søfteland (født 1965) er styremedlem fra 2017. Han er daglig leder i CapMare AS, og har bred styreerfaring fra bl.a. havbruks- og oppdrettsnæringen. Han har også vært medlem av generalforsamlingen i stiftelsen i en årrekke, og tidligere også hatt ulike verv i Gjensidige BA.

Jostein Bjørge

Styremedlem

Bjørge (født 1978) er styremedlem fra 2017. Han er grunder av Evolutio, leder investeringsselskapet Increment Capital og er styreleder i Mack Ølbryggerier, Ekornes Beds og Sprell. Han er siviløkonom fra NHH og har erfaring fra Ernst & Young Corporate Finance og Pareto Securities. Han har lang bakgrunn fra Ferd og eierfondet Herkules, der han jobbet med kjøp og videreutvikling av virksomheter som aktiv eierrepresentant, sist som investeringsdirektør. Bjørge representerer brannkassene i styret .

Brita Skallerud

Styremedlem

Skallerud (født 1965) er styremedlem fra 2017. Hun representerer Norges Bondelag i styret og er utdannet agronom.