Aktiv fritid for alle 2023

Å delta i fritidsaktiviteter og være sammen med andre er viktig for alle. Lag og foreninger som vil gjøre en innsats for å inkludere flere i organiserte fritidsaktiviteter der de bor, kan søke om støtte.

Søknadsfristen for denne utlysningen har nå gått ut. Det er ikke mulig å levere flere søknader til denne utlysningen.

Gjensidigestiftelsen ønsker spesielt å støtte tiltak for å rekruttere flere frivillige til organiserte fritidsaktiviteter. Det å ha nok frivillige er også nødvendig for å tilby et mangfold av fritidsaktiviteter og skape trygge nærmiljø. Å være frivillig kan være av stor betydning også for den som deltar i form av tilhørighet og mulighetene til å gi noe til andre.

Søknadsfristen er 1. september 2023. Sjekk kriteriene som gjelder utlysningen her.