Aktiv i naturen

Vil dere være med å bidra til at flere blir aktive i naturen?

Sentralleddet i medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv på, Friluftsrådenes Landsforbund og andre landsomfattende organisasjoner kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen til lett tilgjengelige aktiviteter i naturen. Målet med utlysningen er å styrke allerede etablerte friluftslivstilbud, etablering av nye tilbud og få flere til å engasjere seg som frivillige.

Søknadsfristen er 5. juni 2024 klokken 16:00. Kriteriene for utlysningen finner du under.

Merk at det bare er sentralleddet i nasjonale organisasjoner som kan søke. Søknader fra lokallag eller lokale enheter kan søke på vår høstutlysning «Aktiv fritid for alle» som åpner senere i sommer.

jente ved et vann som drikker fra en kopp

Formålet med utlysningen

At flere er aktive i naturen.

Målgrupper

Alle samfunnsgrupper.

Hva gis det støtte til?

Nye og eksisterende organiserte aktiviteter som foregår i nærnaturen, som er lett tilgjengelige og har lav terskel for deltakelse. Med nærnaturen menes turdrag i nærheten av der folk bor, parker og grønne områder. I tillegg omfattes store og små naturområder der folk bor, som naturparker, skolehager og «hundremeterskoger». Områder langs vann, vassdrag og sjø regnes også som nærnatur i denne satsingen.

Tiltak rettet mot rekruttering.

Det kan også gis støtte til:

Tiltak om kompetanseheving for frivillige.

Tiltak som fremmer kunnskap og interesse for bærekraftig bruk av natur.

Momenter som vektlegges i prioritering av søknader (i rekkefølge)

  1. Tiltak som stimulerer direkte til aktiviteter i naturen.
  2. Aktivitet som er rettet mot samfunnsgrupper som i liten grad er ute i naturen.
  3. Aktiviteter som inkluderer personer med særskilte behov.
  4. Aktiviteter som benytter frivillig innsats, egne ressurser og/eller er spleiselag med flere.
  5. Aktiviteter som planlegges slik at deltakerne kan gå, sykle, ta kollektivtrafikk eller kjøre sammen.
  6. Aktiviteter som fremmer gjenbruk og lån av utstyr.
  7. Involvering av deltakere enten i planlegging eller i gjennomføring av prosjektet.

Hvem kan søke støtte?

Sentralleddet i medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv.

Friluftsrådenes landsforbund.

Sentralleddet i andre landsomfattende organisasjoner.

Gjensidigestiftelsen behandler kun én søknad fra hver organisasjon. Organisasjoner oppmuntres til å samarbeide om tiltak internt og/eller samarbeide med andre organisasjoner.  

Hva støttes ikke i denne utlysningen? 

Aktiviteter som har tett forbindelse med fortjenestebaserte aktører eller hvor tildelte midler i stor grad tilfaller disse (for eksempel leverandører med tette bånd til søker, næringslivsaktører innen turisme, utleievirksomhet og andre som kan tjene kommersielt på prosjektet).

Aktiviteter som innebærer bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler.

Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (f.eks. forkynnelse, bønn og studier).

Aktiviteter som foregår i utlandet.

Gjennomføring av festivaler og konserter.

Administrasjon, med unntak for aktiviteter som rettes mot grupper med særskilte behov.

Aktiviteter som krever medlemskap for å delta.

Innsending av søknad

Søknaden må sendes inn via vår nye søkerportal. Søknadsfristen er 5. juni klokken 16:00. Svar på søknaden sendes senest 30. august 2024. Spørsmål vedrørende utlysningen kan rettes til prosjektleder Veslemøy Rue Barkenes på e-post.

Bilde av Veslemøy Rue Barkenes

Kontaktperson for satsingen

Veslemøy Rue Barkenes, seniorrådgiver.