Noe å glede seg til i sommer 2024

Vil dere være med å gi gode sommeropplevelser for barn og ungdom?

Denne utlysningen er nå stengt. Vi tar ikke imot nye søknader for sommeren 2024. Alle søkere får svar på søknaden sin 29. april. Se hvem som fikk støtte her.

Lag og foreninger som vil tilby gratis aktiviteter for barn og unge kan søke om støtte før 1. mars klokken 16:00. I tillegg til aktiviteter er det mulig å søke om midler til sommerjobber for ungdom. Hensikten med sommerjobbene er at ungdommene skal være med å planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og andre ungdommer.

For mange kan denne jobben være det første møtet med arbeidslivet, og gi et godt utgangspunkt for å søke andre jobber senere. Les mer om ungdom og jobb her (ekstern lenke).

Denne utlysningen er nå stengt. Vi tar ikke i mot nye søknader til sommerutlysningen. Alle får svar på søknaden sin 29. april. Oversikt over hvem som fikk innvilget støtte, finner du her.

Søknadsfristen var 1. mars 2024 klokken 16.00 . Sjekk kriteriene som gjelder utlysningen under. Ved spørsmål eller hjelp til søknaden, ta kontakt på telefonnummer: 22 83 88 00 mellom kl 08:00 og 16:00 (mandag til fredag).

Barn som leker med baller på en slette
Bli med å skape gode sommeraktiviteter for barn og unge i 2024

Formålet med utlysningen

 • At flere barn og ungdom deltar i sommeraktiviteter og/eller får sommerjobber.  

Målgrupper

 • Barn og ungdom til og med 24 år. 

Hva gis det støtte til? 

 • Gjennomføring av gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom i skolens sommerferie (juni til august).  
 • Sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdommer i minimum fem dager.  

Hva vi vektlegger i prioriteringen av søknader

 • Prosjekter som skaper stor aktivitet (f.eks. antall barn, antall ungdom, antall sommerjobber, antall dager og lignende).
 • Involvering av målgruppene i planlegging og gjennomføring av prosjektet.
 • Prosjekter som gjennomføres som et samarbeid mellom søkerorganisasjonen og kommunen og/eller mellom flere organisasjoner. 
 • Prosjekter som tar sikte på å gi sommerjobber til ungdommer som mangler tilbud, for eksempel på grunn av deres funksjonsnivå, økonomiske og/eller sosiale forutsetninger. 
 • Prosjekter som tar miljøhensyn som for eksempel gjenbruk, lån av utstyr, kildesortering etc. 
 • Søknader som har frivillig innsats, egne ressurser og annen finansiering. 

Hvem kan søke støtte?

 • Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.  
 • Frivilligsentraler.
 • Interkommunale friluftsråd.  
 • Fritidsklubber som er medlemmer i organisasjonen Ungdom og fritid.

Gjensidigestiftelsen behandler kun én søknad fra hver organisasjon (basert på organisasjonsnummer).  

Hvor mye kan det søkes om?

 • Minste mulige søkebeløp er 30 000 kr og maksimalt søkebeløp er 300 000 kroner. 
 • Det kan gis støtte til lønn for ungdommene, og til administrativ støtte og koordinering av ungdommene i sommerjobb. Lønnsutgifter til gjennomføring av aktivitetene kan dekkes. Lønnsutgifter skal være begrunnet, og lønnsnivået være nøkternt og stå i samsvar med ansvar og omfanget av oppgavene.  

Hva støttes ikke i denne utlysningen?  

 • Aktiviteter som krever medlemskap for å delta. 
 • Aktiviteter som har tett forbindelse med fortjenestebaserte aktører eller hvor tildelte midler i stor grad tilfaller disse (for eksempel leverandører med tette bånd til søker, næringslivsaktører innen turisme, utleievirksomhet og andre som kan tjene kommersielt på prosjektet).  
 • Aktiviteter som innebærer bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler. 
 • Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (f.eks. forkynnelse, bønn og studier). 
 • Aktiviteter som foregår i utlandet.  
 • Gjennomføring av festivaler og konserter. 

Innsending av søknad

 • Alle søknader må sendes inn via vår søkerportal. Denne finner du under.

Søkerportal

Om du ikke allerede har en profil, kan du opprette en egen bruker eller logge inn.

Se gjerne vårt søkerwebinar for mer informasjon.