Aktiv Ferie 2022 – for og av ungdom

Prosjekteier GRINI GOLFKLUBB

Tildelt sum kr 162 150

Om prosjektet

Pengestøtte søkes til lønnskostnader ifbm sommerjobber for ungdom, noe materiell og kjøp av tjenester for Aktiv Ferie 2022 – som er helt gratis for barn og ungdom i sommerferien.

Vi ønsker å trekke til oss barn og ungdommer som ønsker å treffe jevnaldrende, ha det kjekt, inkluderes og mestrer i trygge sosiale omgivelser der de jobber eller trener/spiller golf sammen. Lavterskel dagtilbud for de som er hjemme hele eller deler av skoleferien.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.