Aktiv sommer på tunet for alle

Prosjekteier EIKRA AKTIVITET AS

Tildelt sum kr 261 420

Om prosjektet

Vi tilbyr morsomme og meningsfulle ferieaktiviteter med en Inn på tunet gård som trygg og kvalitetssikret arena. Opplevelser med dyr og natur kan gi økt selvtillit og mestringserfaring. Sommertilbudet gir innføring i mange aktiviteter, som natur og friluftsliv, dyr, kunst og håndverk og ulike idretter. Tilbudet er ment å stimulere til økt aktiv fritid resten av året. Vi bruker egne midler og søker støtte fra ulike aktører til innleie av arbeidsledere og utgifter til gjennomføring av prosjektet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.