Aktiv Sommerferie og sommeroppdrag for ungdom

Prosjekteier RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF

Tildelt sum kr 299 370

Om prosjektet

Aktiv sommerferie og sommeroppdrag for ungdom 2022
Ørland og Bjugn Frivilligsentraler har en tradisjon med å tilby gratis aktiviteter for barn og unge de første ukene i sommerferien. Aktiv sommerferie ønsker å tilby et stort utvalg av aktiviteter de første tre ukene i sommerferien, samt holde ungdomsklubbene åpne gjennom sommeren. Gjennom aktiv sommerferie legger vi til rette for at ungdom kan få sommeroppdrag, og vil være en viktig samarbeidspartner for oss i gjennomføringen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.