Aktivitetsuke for barn 2022

Prosjekteier SOGNDAL IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 146 500

Om prosjektet

Sommeren 2021 etablerte vi en aktivitetsuke for barneskolebarn i Sogndal og omegn. Uka skal gi opplevelse av mestring og glede ute i naturen. Det er et lavterskel tilbud tilpasset alles behov og nivå. Alle skal oppleve et sosialt fellesskap og bli inkludert. Vi ønsker å nå ut til alle samfunnslag og trenger støtte til transport, mat, leie av utstyr og lønning. Ukene var en stor suksess i fjor med mange glade barn og gode tilbakemeldinger. Derfor ønsker vi sterkt å tilby samme opplegg i år også.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.