Aqua Swim Camp 2022

Prosjekteier STAVANGER SVØMMEKLUBB

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Stavanger Svømmeklubb ønsker å gjenta suksessen fra 2021 om å arrangere gratis aktivitetsuker/svømmecamp for barn i alderen 6-12 år, med målrettet innsats mot svømmeopplæring i skolens sommerferie 2022 (juni/juli), samt tilby ungdom sommerjobb. Stavanger Svømmeklubb søker om tilskudd til innkjøp av gratis utstyr (t-shirt, vannflaske, gympose, badehette, mv.) og mat til deltakerne, leie av svømmehall og lønn til ungdom/instruktører.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.