Barnas fjellsommer

Prosjekteier BRATT UNG

Tildelt sum kr 139 000

Om prosjektet

Barnas Fjellsommer skal i sikre omgivelser og i et trygt fellesskap gi barn gode opplevelser i fjellet, formidle glede, kunnskap, kompetanse om å ferdes i fjellet og gi grunnleggende ferdigheter innen en rekke ulike friluftsaktiviteter. En inkluderende mestringsarena med læring i fokus.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.