Barnas Sommerfest 2022

Prosjekteier THESBITEATERET

Tildelt sum kr 80 000

Om prosjektet

Siden «Barnas Sommerfest» ble så vellykket og var så populær i 2021, vil vi gjerne kunne gjenta suksessen i 2022.Vi vil skape nok en «Sommerfest» der vi inviterer barn og unge til å bli med på teaterworkshops, sirkusworkshop, figurteaterworkshop, konserter og profesjonelle teaterforestillinger. Det er stor etterspørsel etter teateraktiviteter for barn, da ikke alle passer i idrettens verden.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.