Beiarn Bærekraftskole

Prosjekteier BEIARN KOMMUNE

Tildelt sum kr 43 900

Om prosjektet

Gjennom Bærekraftskolen skal vi vekke interessen og øke kunnskapen blant barn og unge rundt temaer som både er viktige og relevante i 2022. Gjenbruk, matsvinn og bærekraftige matvaner er temaer som en miljøbevisst generasjon må ta hensyn til. Prosjektets langsiktige mål er å etablere ett nettverk av unge, engasjerte folk som kan bidra til et bedre og mer bærekraftig lokalsamfunn. Vi trenger støtte for å leie inn fagkompetantefolk, innkjøp av materiale, og transport for de som har ikke selv.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.