BUA/Frivilligsentralen/Frisklivssentralen aktivitetshenger

Prosjekteier EIDSKOG FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 108 400

Om prosjektet

Ungdom i sommerjobb hos Eidskog kommune året 2021 arrangerte åpne aktivitetsdager for barn og unge. Dette ble en suksess, noe Frivilligsentralen ville bidra på. På aktivitetsdagene brukte vi aktivitetsutstyr fra BUA. Utfordringen var å frakte utstyr til aktivitetssted. Vi har sett til nabokommune Kongsvinger, som har gått til innkjøp av en skap-henger til frakting av utstyr. Dette er noe vi har behov for, da våre planer om åpne aktivitetsdager for barn og unge skal satses på til sommeren.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.