CampNesodden

Prosjekteier NESODDEN FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 141 485

Om prosjektet

For fjerde året på rad ønsker vi å arrangere barnecampen CampNesodden. CampNesodden er en aktivitetscamp som varer i 5 dager, første uka i juli. Her får barna prøve ut ulike aktiviteter. Etter en svært vellykket erfaring med ungdommer som Campledere i fjor, ønsker vi også i år å søke om støtte til å honorere ungdom for denne jobben. I tillegg søker vi støtte til å lønne profesjonelle aktører som er ansvarlige for de ulike workshopene, samt en prosjektleder.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.