Dansecamp

Prosjekteier FJELLDANS

Tildelt sum kr 30 800

Om prosjektet

Me ynskjer at barn og unge i nærområdet skal få mogleghet til å bli introdusert
for ballett og streetdans.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.