En aktiv ferie for alle – idrettspatruljen med Aktiv YNG

Prosjekteier ASKER IDRETTSRÅD

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Vi har sett viktigheten av å skape gode arenaer hvor barn og ungdom kan møtes til organiserte og uorganiserte aktiviteter på tvers av alder og kjønn.
Asker idrettsråd gjennom ungdomsprosjektet Aktiv YNG har hatt kurs og opplæring med 30 ungdom som lærer å bli rollemodeller og aktivitetsleder.
Deres trygge og inkluderende rolle skaper en fantastisk energi og ramme rundt aktivitetene og møteplassene. Møte mellom eldre og unge ungdom gjør aktiviteten bedre tilpasset, de mer et snakke felles språk.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.