Et sted å være, hele sommeren!

Prosjekteier VAALER IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Vi ønsker å holde Kajakkhuset i Vålbekksundet åpent alle dager med godt vær, i tillegg til 20 planlagte dager med aktiviteter for barn og unge. Huset bemannes med ungdom som er ansvarlig for kiosk mm.
Vi lærte mye av aktiviteten som var sommeren 2021, derfor ønsker vi ikke å holde huset oppe på dager med dårlig vør, men mindre det er planlagte aktiviteter.
Forhåndsbestemte aktiviteter vil være viktig for å få uorganisert ungdom med.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.