Ferieklubb

Prosjekteier KOLNES IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Vi skal arrangere en ferieklubb som tilbyr gratis aktiviteter til barn og unge i sommerferien. Aktivitetene baseres i hovedsak på idrettslagets tilbud, men også andre tilbud. Pengestøtten skal gå til å lønne ungdommer som er aktivitetsledere og litt til innkjøp av utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.