Frelsesarmeens ferietilbud sommer 2022

Prosjekteier FRELSESARMEEN

Tildelt sum kr 2 500 000

Om prosjektet

Prosjektet handler om å gi levekårsutsatte barn/ungdom/fam., men også de som mangler nettverk, en god ferieopplevelse. Vi har mye av rammeverket på plass, som stab og frivillige, noe lokaler og noe utstyr, men trenger penger til: reiseutgifter, mat, overnatting, inngangspenger og lønn til ungdom

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.