Friluftsskole og sommerskole

Prosjekteier 6. DRAMMEN MS SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum kr 120 000

Om prosjektet

Speidergruppa vil arrangere to uker med friluftsskole i samarbeid med ulike andre organisasjoner. Vi vil gi 60 barn en opplevelse med spennende uteaktiviteter, ledet av unge som har fått sommerjobb. Opplegget vil foregå i barnas nærmiljø, og dermed gi kjennskap til områder de kan benytte ellers i året.
Trenger støtte til driftsutgifter(ull,grillkull,mat), lønn til ungdommer(både unge fra egen organisasjon og rekruttert gjennom nærmiljøet) og administrasjonsstøtte.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.