Gårdsferie for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Prosjekteier N.K.S. VIKEN-ØST

Tildelt sum kr 70 650

Om prosjektet

Prosjektet handler om å tilrettelegge sommeraktiviteter med norske husdyr og hester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Barna skal få mulighet til å oppleve gårdsarbeid med nærhet og mye kos med dyra i fjøs og stall, inkl. ridning. Mestringopplevelsen vil være sentralt i alt av aktiviteter barna er med på.

Vi ønsker at tilbudet skal være gratis og søker støtte til kostnader tilknyttet prosjektet. Vi ønsker samtidig å knytte til oss ungdommer til sommerjobb.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.