Generasjon G med på laget: GLADSOMMER 2022

Prosjekteier EINHERJAR ESPORT KVADRAT

Tildelt sum kr 287 000

Om prosjektet

Einherjar avd Kvadrat ønsker at alle unge mellom 10-20 år som liker å spille, skal ha en sosial møteplass alle hverdager i juli. Vi ønsker å ha et gratis tilbud til denne gruppa, og ser at vi som et regionskontor kan være en viktig møteplass for ungdommen. Sommer aktivitetene vil være en god blanding av spill workshops i ulike spill, fysisk aktivitet, gode og sunne måltider og ulike konkurranser. Sommertilbudet vil gi sommerjobber for ungdom, der de både planlegger og gjennomfører Gladsommer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.