Glede med sommerjobb på Mekkegruppa 2022- Vennskap-arbeidsglede

Prosjekteier MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND

Tildelt sum kr 223 000

Om prosjektet

Invitere ungdom under 20 år uavhengig av funksjon, økonomi og sosial forutsetning til sommerjobb hvor vi lager aktivitet som er tilpasset mestringsnivå til ungdommene. Vi vil bygge aktiviteten opp rundt oppussing/enkel reparasjon av traktor og redskap. Dette vil være helt konkrete oppgaver hvor flere ungdommer kan jobbe samtidig i inndelte team. Alle vil få enkel opplæring av utførelse og sikkerhet i alle ledd. Vi vil vektlegge at lokal ungdom som vi ser trenger dette tilbudet vil bli få 1.pri.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.