GØY på Landet!

Prosjekteier ÅSERAL FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 160 875

Om prosjektet

Vi ønsker å få til ei aktivitetsuke der ulike lag/foreninger er med på å sette sitt preg på aktiviteter. Dette vil gi et bredt tilbud, og gode opplev. til barn og unge i sommerferien 2022. Det kan også føre til at barn og unge vil benytte seg mer av tilbud som er i kommunen, da de får mer kjennskap.Til dette trenger vi støtte til litt utstyr, mat, lønne ungdommer i sommerjobb og transport. Aktivitetene vil inkludere alle, uavhengig av bakgrunn og kultur, og vil også være et forebyggende tiltak.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.