Gratis aktivitetsdager i Idrettsparken.

Prosjekteier MANDALSKAMERATENE F K

Tildelt sum kr 287 500

Om prosjektet

MK ønsker å tilby gratis sommeraktiviteter mandag til fredag i hele juli måned i sommerferien. Det er viktigere enn noen gang å tilby gode og trygge ferieaktiviteter lokalt.
Vi ønsker samtidig og gi 30 ungdommer sommerjobb i prosjektet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.