Hjelpende Henders Sommerskole 2022

Prosjekteier HJELPENDE HENDER

Tildelt sum kr 69 000

Om prosjektet

prosjektet handler om å inkludere barn i lek og aktivitet i løpet av sommeren. Dette er barn som ellers ikke gjør noe om sommeren ettersom familiene sjenldent har råd til å gjøre stort.
Dette er også ofte barn som er litt utenfor, kanskje ikke har så mange venner. Derfor vil dette prosjektet også føre vanskeligstilte barn sammen og skape vennskap.
Dette er ofte barn uten de store interessene som gjør at vi ha et variert og alternativt program som kan tilpasses mangfoldet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.