IVFs sommeraktiviteter 2022

Prosjekteier INTERNASJONAL VELFERDSFORENING NORGE

Tildelt sum kr 230 000

Om prosjektet

IVF skal tilby fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge i innvandrerfamilier i skoleferien 2022, med særlig fokus på de som kommer fra lavinntektsfamilier og asylsøkere. Vi vil ha tilbud om aktivitet hver eneste dag.
Det vil være åpne tilbud for alle, men vi vil særlig rekruttere fra egne familiemedlemmer og asylmottaket.
Tilbudet var svært populært i 2021, og vi tror det vil bli like populært i 2022. Vi forventer 600 deltakere over 8 uker i skoleferien.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.