Kajakksommaren 2022

Prosjekteier YTRE SOGN TURLAG

Tildelt sum kr 78 000

Om prosjektet

Ytre Sogn turlag og Barnas turlag Solund vil sommaren 2022 tilby 10 dager med kajakk/Stand up paddle (SUP) aktivitet til barn og unge som i oppheld seg i Solund.

Aktiviteten er lavterskel. Vi stiller med kajakker, SUP og våtdrakter.
Vi tenker at barn mellom 6 år og t.o.m. 18 år for tilbod i grupper til å delta i aktivitet i kajakk og på SUP brett.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.