LealausAktivitetsViku

Prosjekteier VÅLER KOMMUNE

Tildelt sum kr 282 000

Om prosjektet

Våler frivilligsentral søker i samarbeid med lokale lag og foreninger om midler til å gjennomføre en uke med aktiviteter for ungdom i aldersgruppen 13-20 år. I tillegg søkes det om midler til å lønne en prosjektleder, og sommerjobb for ungdom i forbindelse med planlegging og gjennomføring av LealausAktivitesViku. Vi ønsker at barn og unge får gode opplevelser i eget nærmiljø og lærer å kjenne til lokale ressurser.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.