Lek og mestring i naturen –

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tildelt sum kr 575 000

Om prosjektet

Prosjektet vårt handler om å gi barn og unge en unik sommeropplevelse. Vi ønsker fokus på ute-aktiviteter og bruke lokalområdet til aktiviteter(i vann og på land). Vi vil ha fokus på læring og mestring, og ha fokus på aktiviteter barn selv kan fortsette med etter endt aktivitet.
Vi vil kurse ungdommer til å bli aktivitetsledere, de vil få sommerjobb hos oss og lede «Sjø- og fjellcamp». Vi ønsker å tilby sjøleir blant annet for å skape trygghet og glede rundt vann.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.