Løkkelek og ballsport

Prosjekteier SPORTSKLUBBEN TRYGG LADE

Tildelt sum kr 33 000

Om prosjektet

I uke 32, mandag – fredag fra kl. 0900-1500 ønsker vi å gjennomføre løkkelek og ballsport på vårt idrettsanlegg på Ringvebanen. Tilbudet er gratis for barn og unge mellom 6-20 år.

Organisering gjennomføres av egne instruktører/trenere som har tilhørighet i idrettslaget.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.