MAF MOBILT AKTIVITET SENTER 2022

Prosjekteier MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Midt-Agder Friluftsråd vil skape gode og varige opplevelser for barn og unge i friluft. Vi vil lage et mobilt aktivitetssenter med varierte aktiviteter, utstyr og dyktige friluftsveiledere.

Dette skal vi tilby gratis i ferier til barn og unge i ulike deler av regionen på Agder.

Alle skal være velkomne og vi ønsker spesielt å nå særlig utsatte barn og unge.

Utstyr og materiell vil utenom aktivitetssentrene gjøres tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner og andre til beste for barn og unge.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.