MIF Sommercamp 2022

Prosjekteier MJØNDALEN IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 44 035

Om prosjektet

MIF sommercamp er en gratis aktivitetsuke i sommerferien for barn i barneskolealder. Sommercampen vil by på et bredt spekter av aktiviteter der deltakerne får prøve ut et variert aktivitetstilbud. Sommercampen vil bli ledet av MIFs aktivitets- og samfunnsutvikler sammen med ungdom som aktivitetsledere. MIF søker støtte til lønnsutgifter til ungdommene, til leie av og inngang på ulike aktivitetsarenaer i vårt nærmiljø, samt innkjøp av noe utstyr som vil tilfalle MIFs grupper etter endt camp.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.