Motocrossglede for barn og unge hos Snillfjord motorklubb

Prosjekteier SNILLFJORD MOTORKLUBB

Tildelt sum kr 145 965

Om prosjektet

Snillfjord motorklubb ønsker i samarbeid med Orkland kommune og Skaun kommune å tilby en gratis drømmedag med motocross på Snillfjord motocrossbane i sommer. Samtidig ønsker vi å skape sommerjobber for noen av våre aktive ungdommer. Vi trenger pengestøtte til sikkerhetsutstyr og lønn til ungdommer. Målgruppen er aldersgruppen 10-18 år. Kommunen organiserer påmelding med grupper a 12 pr. dag. De setter også av en del plasser til vanskeligstilte unge slik at de sikres aktivitet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.