Oppstartsleir

Prosjekteier FAUSKE SVØMMEKLUBB

Tildelt sum kr 80 000

Om prosjektet

Vi søker støtte til å gjennomføre en sommerleir.
Leiren vil være i midten av august og vil være åpen for alle barn i kommunen.
Denne leiren er en fin måte å vise barn i kommunen hva svømming er, vi prøver å unngå egenandel slik at vi får flest mulig med oss.
Dette vil være en ukesleir hvor svømmetrening selvfølgelig er sentralt, men hvor vi også daglig har andre morsomme aktiviteter, samt felles lunsj.
Utøverne vil bli delt inn i grupper etter nivå, slik at alle vil oppleve mestring og glede.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.