Painballkurs

Prosjekteier ASKIM FRIVILLIGHETSSENTRAL

Tildelt sum kr 185 000

Om prosjektet

Vi arrangerte et Paintballkurs i 2021 med 40 deltagere i alder 12-20 år. Det var stor pågang med lange ventelister. Dette er for deltagere som kanskje faller litt utenom de vanlige barn og ungdomsaktiviteter, men er for alle,gutter og jenter.Vi ønsker å tilby en gratis pakke med trening på tilrettelagt bane i regi av Østfold painballklubb som gjør dette mot dekning av kostnader ved innkjøp av mat, beskyttelseklær, malingskuler m.m. Utstyr leies av klubben da det er kostbart å kjøpe inn.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.