RÅ-SOMMERCAMP

Prosjekteier FORENINGEN-RÅ

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Et sosialt, aktivt og kulturelt sted å henge for ungdom mellom 13 og 20 år gjennom sommeren. Campen sikter seg særlig inn mot minoritetsungdom og ungdom med svak sosioøkonomisk status. Aktivitetene kretser rundt alle akroparkens tilbud men med unge aktivitører, grill og chill. Vi vet at denne ungdomsgruppen er vanskelig å engasjere i forpliktende tilbud. Vi vil skape et aktivitetssted som er attraktivt i seg selv og der tilbudene løpende formes etter de besøkendes ønsker til enhver tid.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.