SØKNAD OM STØTTE TIL FERIEAKTIVITET: SPORTSKLUBBEN

Prosjekteier STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD

Tildelt sum kr 160 000

Om prosjektet

Vi i Stjernen Hockey Fredrikstad åpnet vårt nye lek- og aktivitetssenter StjerneVærste i Fredrikstad sentrum mai 2021. I sommer ønsker vi å bruke det 1.800 kvadratmeter store senteret til egenorganisert – og organisert – lek og aktivitet i skolens ferieuker. Tilbudet skal være for absolutt alle – og det skal være helt gratis.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.