Søknad

Prosjekteier BÅTLAGET NJORD/TYSNES

Tildelt sum kr 72 950

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.