Sommaraktivitetar for barn og ungdom i Hjelmeland

Prosjekteier HJELMELAND KOMMUNE

Tildelt sum kr 110 000

Om prosjektet

Me treng pengestøtte til å gjennomføre minst 6 dagar med sommaraktivitetar for barn og ungdom i 2022. Det er også behov for å tilsetje 4 eldre ungdomar som aktivitetsleiarar for å planlegge og gjennomføre desse 6 dagane.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.