Sommarglede for alle med Troda 4H

Prosjekteier TRODA 4H

Tildelt sum kr 130 000

Om prosjektet

Vi ynskjer å spre sommarglede til born og unge gjennom ulike aktivitetsdagar spredd utover sommaren. Aktiviteten vil vere variert og tilpassa forskjellege aldergrupper. Variasjonen vil skape meistringskjensle, samhald og gje deltakarane gode minner og god lærdom å ta med seg vidare.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.