Sommarjobb for sommarmøteplassar i Stad 2022

Prosjekteier Stad kommune frivilligsentral

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Unge treng møteplassar, føle meistring, vere aktive og sosiale, delta og få arbeidserfaring.
Igjennom prosjektet «Sommarjobb for sommarmøteplassar i Stad 2022» vil ein få nettopp det. Målet for prosjektet er å gi ungdom gode meistringsopplevingar ved å gi fleire av dei tilbod om betalt sommarjobb der dei skaper spennande og allsidige sommaraktivitetar for andre born/unge. Prosjektet skal sysselsette 20 unge i sommarjobb, gi aktivitet til minst 200 og CV/jobbsøke-kurs til minst 50 stk.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.