Sommarmoro-aktivitetstilbod i skuleferien

Prosjekteier LUSTER FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 149 800

Om prosjektet

Prosjektet handlar om å gi barn og unge eit aktivitetstilbod i sommarferien. Tilbodet skal gis alle barn og unge i kommunen mellom 8 og 16 år. Det skal vere eit lågterskeltilbod som varar 5-7 dagar i sommarferie. For å gi alle eit godt tilbod er variert aktivitet vektlagt. Aktivitetar som SUP, kano, matlaging på bål, turorientering vil vere aktuelle. For dei litt eldre; paintball, gaming, klatring m.m.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.