Sommer aktivitetskole

Prosjekteier ROMERIKE SHOTOKAN KARATEKLUBB JSKA

Tildelt sum kr 44 000

Om prosjektet

Vi søker støtte til å arrangere sommeraktivitetskole for barn/unge på Strømmen.
I vårt område er det mange barn fra lavinntektfamilier uten tilbud i sommerferien.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.