Sommer for alle i Gjerdrum 2022

Prosjekteier GJERDRUM IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Vi har en lang tradisjon i Gjerdrum for å arrangere aktivitetsuker i sommerferien som vi kaller ‘Jeg fant, jeg fant’. I samarbeid med fritidstjenesten i kommunen, lokalt næringsliv og andre lag og foreninger setter vi opp 1 uke med varierte aktiviteter lokalt i bygda. I tillegg legger vi opp noen dagsturer for ungdom til f.eks. Tusenfryd. I tillegg til denne ene uka ønsker vi i år, som i fjor, å invitere eldre barn og ungdom til en action-fylt camp i villmarken inspirert av ‘Kompani Lauritzen’.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.